Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Det är med stor stolthet och engagemang för miljön som Plastkonsult AB gläder sig att meddela att vi har uppnått miljöcertifiering enligt Svensk Miljöbas (SUSA). Denna utmärkelse är en viktig del i vår strävan att minimera vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Miljöcertifieringen enligt Svensk Miljöbas (SUSA) är en tydlig indikation på vårt engagemang för miljöansvar. Vi har arbetat målmedvetet för att minska vår miljöpåverkan. Genom att följa Svensk Miljöbas-standarderna har vi säkerställt att våra processer och metoder är i överensstämmelse med de högsta miljökraven.

Denna certifiering bekräftar att Plastkonsult AB är dedikerat till att:

1. Minska avfallet: Vi strävar efter att effektivisera vår återvinningsprocess för att minska miljöpåverkan.
2. Använda hållbara material: Vi prioriterar användningen av återvunnen plast och andra miljövänliga material för att bidra till kretsloppsekonomi.
3. Energibesparing: Vi arbetar för att minska vår energiförbrukning och utnyttja förnybara energikällor så mycket som möjligt.
4. Miljöutbildning: Våra medarbetare är välutbildade när det gäller miljöhänsyn och vår certifiering enligt Svensk Miljöbas.

Denna miljöcertifiering är en bekräftelse på vår strävan med att vara en del av lösningen på de miljöutmaningar vi står inför. Vi inser att plaståtervinning är en viktig del av att skapa en hållbar framtid, och vi är fast beslutna att fortsätta arbeta för att minska miljöpåverkan och arbeta för en cirkulär ekonomi på riktigt.

Genom att bli miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas tar vi ytterligare ett steg mot att bli en ännu mer miljövänlig organisation. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Address

Produktion
Flodalavägen 9, Hestra

Kontor
Kyrkogatan 5, Åmål